Kategorie

Kategorie Setkání mistrů světa 2015

Kat. 35 +              Motocykly do roku výroby 01.01.1976logo česká verze

černá tabulka/bílé číslo     Doba jízdy 15 min.+ 1 kolo ( 2x )

Kat. 50+               Motocykly do roku výroby 01.01. 1970

žlutá tabulka/černé číslo    Doba jízdy 15 min.+ 1 kolo ( 2x )

Kat. 60+               Motocykly do roku výroby 01.01.1965

Bílá tabulka/ černé číslo     Doba jízdy 15 min.+ 1 kolo  ( 2x )

Kat. 66+               Motocykly do roku výroby 01.01.1965

zelená tabulka/bílé číslo     Doba jízdy 15 min.+ 1 kolo  ( 2x )

Kat. 70+               Motocykly do roku výroby 01.01.1965

Červená tabulka/ bílé číslo  Doba jízdy 15 min.+ 1 kolo  ( 2x )

Volný a Kvalifikační měřený  trénink pro všechny kategorie stejný v délce 15 min

Kat. Veterán       Soudobé motocykly. Věk 40 let a více.(Rozděleno na 40+ a 50+)

Doba jízdy kat. Veterán je 15 min.+ 1 kolo ( 2x )

Volný a Kvalifikační měřený trénink pro kategorii Veterán je 15 min.


Category  for the Champions meeting 2015

Cat. 35+               Motorcycles up to 1.1.1976logo anglická verze

Black sheet/White number    Time of ride 15 min. – 1 round (2x)

Cat. 50+              Motorcycles up to01.01. 1970

Yellowsheet/Black numberTime of ride 15 min. – 1 round (2x)

Cat. 60+             Motorcycles up to01.01.1965

Whitesheet/ Black numberTime of ride 15 min. – 1 round (2x)

Cat. 66+             Motorcycles up to01.01.1965

Green sheet/WhitenumberTime of ride 15 min. – 1 round (2x)

Cat. 70+             Motorcycles up to 01.01.1965

Redsheet/WhitenumberTime of ride 15 min. – 1 round (2x)

Free and qualifying measured time is the same for all categories 15 min. long.

Cat. Veteran     The contemporary motorcycles.  The age of rider 40 years and over.

(divided into 40+ and 50+)

The time of ride 15 min. – 1 round (2x)

Free and qualifying measured time is 15 minutes.